13 Şubat 2012 Pazartesi

iPhone'da UISwipeGesture kullanımı
UISwipeGesture, iPhone uygulamalarında sıkça karşımıza çıkan parmağı ekran üzerinde ilerleterek sayfa çevirme hareketini kolaylıkla uygulamanıza eklemeye yardımcı olur.


UISwipeGestureRecognizer *recognizer = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(handleGestureLeft)];

    [recognizer setDirection:(UISwipeGestureRecognizerDirectionLeft)];

    [self.view addGestureRecognizer:recognizer];

    recognizer.delegate = self;

    [recognizer release];


Burada yapmanız gereken .h dosyanızda UIGestureRecognizerDelegate tanımlamasını yapmanızdır. Daha sonra init metodu içinde belirleyeceğiniz selector hareket algılandığı takdirde çağırılacak fonksiyona işaret eder. setDirection metodu ile hareketin yapıldığı yön seçilir. Burada sağ, sol, yukarı ve aşağı şeklinde dört hareket yönü mevcuttur.

Daha sonra hareketi algılamasını istediğiniz UIView objesine addGestureRecognizer metoduyla tanımlama yapmanız gerekmektedir. Örnekte ekranın tamamı hareketi beklemektedir.


- (void) handleGestureLeft{


// yapılacak işlemler

}


handleGestureLeft fonksiyonu hareket algılandığında çağırılacak ve içinde belirtilen işlemler yapılacaktır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder