13 Şubat 2012 Pazartesi

iPhone'da Lokalizasyon
Yazdığınız programların telefonun diline göre değişmesini istiyorsanız iPhone'un lokalizasyon özelliğinden faydalanmanız gerekmektedir. Lokalizasyon özelliği sayesinde programın içindeki bütün metinler telefonda ayarlanmış ülkeye göre otomatik olarak değişmektedir. Kullanıcı telefon ayarını İngilizce'den Türkçe'ye çektiğinde Türkiye lokal dosyası okunacak ve metinler bu dosya içindeki değerlerle değişecektir.


xCode projenizde yeni dosya ekleme ekranından iOs altında Resource bölümüne gelin ve buradan Strings File dosya tipini seçin. Next seçeneğinden sonra dosyanıza Localizable adını verin. Bu sayede key - value tipinde bir metin dosyanız oluşacaktır. Örnek olarak;


"Search" = "Search";

"History" = "History";

"Dictionaries" = "Dictionaries";


Burada soldaki değer anahtar, sağdaki değer de o anahtara karşılık gelen değerdir. Şimdi bu dosyayı tıklayarak sağdaki menüden Localization seçeneğine gelelim ve + işaretini tıklayarak yeni bir dil için dosyayı çoklayalım. Görüldüğü gibi Localizable.string altında (English) ve (Turkish) olarak iki yeni dosya görünecektir. Bu şekilde dosyayı birden fazla bölge için çoklayabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki değerler için Türkçe strings dosyasını güncelleyelim;


"Search" = "Arama";

"History" = "Geçmiş";

"Dictionaries" = "Sözlükler";


İlgili tercümeleri yaptıktan sonra kodun içinde NSString tipinde değer döndüren NSLocalizedString(@"Search", @"Search"); fonksiyonuyla gerekli atamaları yapabilirsiniz.


self.title = NSLocalizedString(@"Search", @"Search");


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder